Fungfu Thiếu Lâm Tự 2018 | Phim Võ Thuật Mới Nhất 2018 | Phim Hay 2018 - Tập 9

  Giới thiệu

Xin gửi tới các bạn Fungfu Thiếu Lâm Tự 2018 | Phim Võ Thuật Mới Nhất 2018 | Phim Hay 2018 - Tập 9

Xem lại Fungfu Thiếu Lâm Tự 2018 | Phim Võ Thuật Mới Nhất 2018 | Phim Hay 2018 - Tập 1 tại đây: https://youtu.be/OJuSmDu_kYc

Xem toàn bộ các tập phim Fungfu Thiếu Lâm Tự 2018 | Phim Võ Thuật Mới Nhất 2018 | Phim Hay 2018 tại đây nhé: https://goo.gl/DvJBUL

Bộ phim Fungfu Thiếu Lâm Tự 2018 có sự tham gia của Quách Kinh Phi, Quách Hiểu Đình, Chu Nhất Vy, Thị An, Tôn Chí Kiên, Phùng Gia Di. Đời Gia Tĩnh triều Minh, Gia Tĩnh đế vô dụng bất tài, triều đình bị nghiêm đảng nắm giữ, triều chính nội bộ phủ bại, duyên hải thì có giặc Oa hoành hành. Lúc này toàn thể triều dã đều rơi vào tay kẻ đứng đầu Nghiêm đảng là con trai của gian tướng Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên, triều đình đứng trước bờ vực nguy nan. Sau khi phương trượng Quan Hải của Thiếu Lâm ẩn cư động Đạt Ma, chúng tăng Thiếu Lâm lo lắng trước nạn nước, tiền đồ phía trước cũng hết sức mơ hồ. Bên cạnh đó, đệ tử tục gia mới thu nhận của Thiếu Lâm bao gồm Trình Văn Đạo, Cao Kiếm Hùng, và Hải Đại Lực lại có mối thù diệt môn với cha con Nghiêm Thị. Bởi thiên phú cực cao, nên ba người lần lượt được bố trí vào Đạt Ma đường, dược cục và Ban Nhược đường, để tu luyện võ công, y học và thiền học. Mặt khác, Nghiêm Thế Phiên vì muốn đạt được mục đích biến Thiếu Lâm thành “vật của mình” nên đã mượn danh nghĩa bình định giặc Oa để điều động võ tăng Thiếu Lâm, cấu kết với phản đồ Thiếu Lâm, hòng bá chiếm thiên hạ.
Đăng ký kênh Phim Hay 2018 ở đây nhé :https://goo.gl/Wt5Ukn
Gr Facebook kênh Phim Hay 2018 ở đây: https://goo.gl/n3ch3s
Theo dõi G+ ở đây nhé :https://goo.gl/ZM8j3a

Bình luận